کاهش کارگاه‌های غیرقانونی «روانشناسی» در کشور-اموزش زبان

آفتاب‌‌نیوز : فرشته سادات شجاعی با بیان اینکه حوزه روانشناسی و مشاوره به دلیل گستردگی، تعداد بالای متقاضیان و جذابیت در این رشته با چالش‌هایی روبه‌روست که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صد درصد با متخلفان آن برخورد می‌کند، بیان کرد: باتوجه به گستردگی رشته روانشناسی، تعدادی از روانشناسان ادامه ی مطلب