سندروم درد کشککی چیست؟ – ایسنا-اموزش زبان

یک دکترای آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی گفت: درد ناحیه قدامی زانو که با فعالیت‌ افزایش می‌یابد سندروم درد کشککی گفته می‌شود. دکتر علی‌باقر نظریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حضور فعال زنان در عرصه رقابت‌های ورزشی و علاقمندی آنها به ورزش‌های مورد توجه مردان، دنیا را بر آن ادامه ی مطلب