اینفوگرافیک| جایگاه ایران در تولید علم و نشر مقاله-اموزش زبان - اموزش زبان

اینفوگرافیک| جایگاه ایران در تولید علم و نشر مقاله-اموزش زبان

یک جایگاه پوشالی که تیشه به ریشه ی علم زده بسیاری از مراکز علمی با دادن ارز به خارجی ها اسم خود را در مقالات آنها بدون هیچ زحمتی جا می دهند.
بسیاری از اساتید دانشگاه ها برای یک مقاله از دانشگاه خودشان و یکی از مراکز تحقیقاتی و یا پژوهشکده ها دوبار پول می گیرند.
آن وقت می گویم تعداد مقالات ایران زیاد شده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار